Strona główna > Materiały > Reklama podprogowa > Metodologia badań własnych
 
Metodologia badań własnych
Wpisał radosław zalewski   
Spis treści
Metodologia badań własnych
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
Wszystkie strony
Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań naukowych, według Z. Skornego jest „określony zbiór zjawisk, przedmiotów lub osób”.

Przedmiotem analiz empirycznych w mojej pracy jest oddziaływanie bodźca w przekazie podprogowym. W środkach masowego przekazu oprócz przekazywania różnorodnych informacji zaczęto wykorzystywać działania o charakterze perswazyjnym, celem których jest kształtowanie określonych postaw lub zachowań odbiorców w taki sposób, by nie byli oni w stanie rozpoznać stosowanych przez nadawcę technik i zabiegów. Perswazja, została wiec wykorzystana na szeroka skalę. Zasadniczym celem twórców reklamy, w brew powszechnej opinii, jest przekonywanie i nakłanianie, nie zaś informowanie.

Celem badań W. Zaczyński określa to,, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu” . W dobie wielorakich przemian społecznych poszerza się skala potrzeb w sferze usług informacyjnych. Środkiem którym je zaspakaja jest reklama. Reklamodawcy jednak nie korzystają z reklamy jako nośnika informującego lecz perswadującego. Moje badania mają ukazać czy i na ile nadany podprogowo sygnał w postaci piktogramu umieszczonego w krótkim filmie wyświetlanym na stronie internetowej jest odbierany przez internatów. Istotne wydaje się poznanie samego oddziaływania bodźca podprogowego i badanej grupy. Badania dostarczą nam informacji o wpływie komunikatu podprogowego na odbiorców.

 

Problemy i hipotezy badawcze

Warunkiem podejmowania badań naukowych jest postawienie problemów badawczych a także hipotez roboczych określających w sposób możliwie precyzyjny cel i zakres planowanych przedsięwzięć. S. Nowak określa problem badawczy jako: „pewne pytane lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Problem badawczy według M. Łobockiego to „pytanie, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych.” Ze względu na postawione cele sformułowałem w swojej pracy następujące problemy badawcze:

Problem główny:

Jakie jest działanie bodźców podprogowych w postaci piktogramów przedstawiających: wielbłąda umieszczonego w animacji, która znajduje się w ankiecie internetowej nr 1 oraz symbole uśmiechniętej i smutnej buźki umieszczonych w ankiecie internetowej nr 2?

Problemy szczegółowe: Jaki jest odbiór bodźca podprogowego w wybranych grupach wiekowych? Jaka jest różnica w odbiorze u kobiet i mężczyzn sygnału podprogowego? Jaka jest skuteczność oddziaływania bodźca na sferę poznawczą i emocjonalną?

Właściwe przeprowadzenie badań naukowych wymaga oprócz sformułowania problemów badawczych także wysunięcie hipotez roboczych. Stanowią one twierdzenia, co do których istnieje pewne prawdopodobieństwo, że są właściwym rozwiązaniem sformułowanych uprzednio problemów badawczych.

Zdaniem W. Zaczyńskiego, hipoteza jest ,,założeniem przypuszczalnym zależności, jakie zachodzą miedzy wybranymi zmiennymi”.

M. Łobocki definiuje hipotezy robocze jako ,,oczekiwane przez badacza wyniki planowanych badań”.

Hipoteza, czyli przypuszczenie odnoszące się do wyników naszych badań może się potwierdzić lub nie. W związku z wyżej wymienionymi problemami sformułowano następujące hipotezy badawcze:

Hipoteza główna:

W sytuacji, kiedy człowiek reaguje na bodziec, o istnieniu którego w ogóle nie wie, zachodzi zjawisko oddziaływania podprogowego. Niezauważalny sygnał podprogowy zostawia ślad w podświadomości odbiorcy.

Hipotezy szczegółowe:

1. Przypuszczam, że istnieje zależność pomiędzy wiekiem a odbiorem sygnału podprogowego. Wraz z wiekiem słabną możliwości rejestracji bodźca nadawanego poza świadomością. Zakładam, że osoby powyżej czterdziestego roku życia nie dostrzegają impulsu podprogowego.

2. Zakładam, że odbiór bodźca jest różny w zależności od obu płci. Mężczyźni są bardziej wrażliwi na odbiór sygnału podprogowego.

3. Przypuszczam, że osoba może i potrafi przetworzyć sygnał podprogowy, który silniej oddziałuje na sferę emocjonalną, niż poznawczą. 

Wyszukiwarka

Partnerzy serwisu

Specjalne rabaty dla uczestników szkoleń SGEH:
Fotografowanie biżuterii
20% upustu na usługi fotograficzne
Galeria stron jubilerskich
Darmowa promocja stron internetowych
Joomla Templates by Joomlashack